Serenity is not the absence of conflict but the ability to cope with it

Wat heeft u nodig aan behandeling?

Behandelaanbod

Kampen Recovery biedt verschillende behandelingen aan die ook los van elkaar afgenomen kunnen worden.

Verkennend gesprek

De eerste stap is een geheel vrijblijvend, verkennend gesprek over wat Kampen Recovery voor u of uw dierbare kan betekenen. Dit kan telefonisch of via beeldbellen.

Intakegesprek

Het behandeltraject start met een intakegesprek bij u thuis. Hierin staan we stil bij uw hulpvraag en motivatie voor abstinentie. We vragen naar een eventuele behandelgeschiedenis, andere lopende behandelingen en de belangrijkste biografische gegevens. Zo brengen we in kaart of er naast het verslavingsprobleem, aanwijzingen zijn voor onderliggende klachten of problemen.

Ook kijken we in welke fase van het proces u zit; niet iedereen heeft detoxificatie nodig. Indien er wederzijds vertrouwen is in de samenwerking, bepalen we welk pakket passend is.

Detoxificatie

Is detoxificatie ter ondersteuning gewenst, dan kunnen we dat in samenspraak met u regelen. Mocht blijken dat uw medische of geestelijke conditie zodanig ontregeld is dat een ambulant traject nog niet haalbaar is, dan kunnen wij u voor detoxificatie naar een algemeen ziekenhuis of een gerenommeerde kliniek in Zuid-Afrika, Amerika of Europa doorverwijzen.

Deze gerenommeerde klinieken werken volgens dezelfde kernwaarden als Kampen Recovery: hoogwaardige behandelkwaliteit, maatwerk en maximale privacy. Detoxificatie is meestal geen doel op zich. De ervaring leert dat de werkelijke uitdaging ligt in het niet opnieuw beginnen met gebruik. Wij werken volgens de meest recente richtlijn Detoxificatie van psychoactieve middelen.

Behandeling

Na detoxificatie bij Kampen Recovery of elders, starten we de gesprekken om clean en/of sober te blijven. Onze behandeling is primair gericht op een reset van het verslaafde brein. U verwerft zicht op triggers die leiden tot middelenmisbruik en welke functies en gevolgen middelenmisbruik heeft. Daarnaast ontwikkelt u nieuwe patronen om misbruik van middelen te voorkomen. Hierbij gaan we er van uit dat verslaving gevolgen heeft op alle levensgebieden. Om een verslaving duurzaam onder controle te kunnen krijgen,  is het van belang dat u een gezonde manier van leven heeft. U stelt zelf behandeldoelen ten aanzien van psychische gezondheid, relaties, sociale contacten, werk, vrije tijd en fysieke gezondheid, de zogenaamde lifestyle-doelen.

Dit doen we op basis van een gepersonaliseerd behandelplan. We maken gebruik van een breed scala van state-of-the-art methoden en interventies, zoals cognitieve gedragstherapie, schematherapie,  brainspotting en herstellende partnerrelatie-  of ouder-kindgesprekken. Dit alles ondersteund door een werkboek met huiswerkopdrachten.

Nazorg

Elk traject wordt afgesloten met een terugvalpreventieplan. Een terugvalpreventieplan bestaat enerzijds uit zelfcontrolemaatregelen zoals vermijding van het middel, ander gedrag, trainen met nieuwe beloningen en nuttige activiteiten. Verder bevat het handvatten voor naasten. Naasten kunnen als ‘belangrijke ander’ ondersteuning bieden in het proces van clean en sober blijven.

Continuing care

Na een klinische opname in het buitenland bent u vaak aangewezen op zelf te organiseren nazorg. Uw kans op succesvol blijvend herstel neemt met vijftig procent toe, wanneer u over een periode van zes tot twaalf maanden uw klinisch bereikte resultaten consolideert met gesprekken. Neem contact op met Kampen Recovery wanneer u geïnteresseerd bent in nazorg op afroep. Kijk voor de mogelijkheden bij ons aanbod.

Interventieservice

Eén van de kenmerken van verslaving is vermijding. Soms heeft iemand van wie je houdt een zetje nodig.

Kampen Recovery kan u ondersteunen met een interventieservice, waarbij we de persoon met een verslaving confronteren met zijn of haar verslavingsproblematiek en de gevolgen daarvan. U kiest voor de interventieservice om de kracht van het gezin/familie/vrienden te gebruiken voor individueel en gezinsherstel onder professionele begeleiding.

Kampen Recovery voert eerst een gesprek met u, als naaste(n), waarin we de situatie inventariseren en beoordelen en een interventienetwerk samenstellen.
Daarna vindt het daadwerkelijk interventiegesprek plaats tussen het interventienetwerk en de verslaafde dierbare onder begeleiding van Kampen Recovery, om uw dierbare te motiveren tot behandeling. Kampen Recovery stuurt in het gesprek op openheid, eerlijkheid en respect. Uit de praktijk blijkt dat vijftig procent van de mensen met een doseringsprobleem na een interventie, de gevoelens van schaamte, schuld, verzet danwel onmacht alsnog kan overstijgen en voor hulp kiest.
Mocht dit niet het geval zijn, dan bestaat er voor het interventienetwerk de mogelijkheid om met Kampen Recovery vervolgafspraken te maken over het omgaan met de verslaafde dierbare. Dit leidt bij tachtig procent van de verslaafden na vier weken alsnog tot aanvaarding van hulp.

Testimonials

Gezien de privacy van de oud-cliënten, ziet u op de website de testimonials zonder naamsvermelding. Wilt u voorafgaand aan uw behandeling van gedachten wisselen met een oud-cliënt, dan staat hij u graag te woord. Neem hiervoor contact op via de contactpagina.

De gesprekken met Erik hebben me geholpen de meest moeilijke keuzes in mijn leven te maken.
Moeder & partner, clean sinds 2014
Private zorg

Tarieven

Kampen Recovery behoort tot het topsegment van de private zorg. Ons zakelijk tarief past bij onze ambitie om zorg op maat van hoge kwaliteit te leveren. 

De tijd die u investeert verdient u terug. Vindt u het lastig om uzelf te verbinden aan een life changing traject? Kijkt u eens naar de voordelen:

 • Geen noodzaak meer tot ontkennen van dosering symptomen
 • Respect ontvangen in uw rol als werkgever, partner, ouder, vriend(-in).
 • Het hervinden van een gezonde lifestyle en herverbinding met dat wat zinvol voor u is.

Het tarief voor een consult van een uur in de praktijk is € 125,-. Voor relatiegesprekken rekenen we vijf kwartier. Cliënten die eerder bij Erik Kampen in behandeling zijn geweest kunnen aanspraak maken op een korting van vijfentwintig procent. Dit geldt ook voor studenten. Individuele verslavingsbehandeling is vrijgesteld van btw.

Gesprekken bij u thuis zijn ook mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

Waarom zelf betalen?

U heeft vanwege uw werk geen tijd voor een opname in een kliniek
U wilt beroepshalve niet gelieerd raken aan een ggz-instelling en haar psychiatrische kwalificaties
Diagnoses worden niet gedeeld met de zorgverzekeraar waardoor privacy is gewaarborgd
U wilt geen tijd kwijt zijn aan de processen van anderen en de dynamiek met anderen
U wilt goed geholpen worden

Maak een afspraak

 • Bel of mail om een afspraak te maken voor een verkennend gesprek
 • Bij een wederzijdse klik plannen we een datum
  en locatie voor het intakegesprek. Op grond van
  de aard en ernst van uw verslaving, bepalen we
  samen welk aanbod en hoeveel sessies nodig zijn

"Erik hielp mij om mijn reeds lang bestaande angstklachten serieus te nemen en mijn dwangmatige trekken bij te sturen. Dit leidde er niet alleen toe dat ik de drank kon laten staan als angstdemper, maar boven alles weer een warme, veilige gezellige moeder en partner kon zijn."

Financial controller, sinds 2017 clean