Klachtenprocedure

Kampen Recovery heeft kwaliteit en communicatie hoog in het vaandel staan. Om deze reden zijn we ook aangesloten bij de beroepsvereniging NVPA, de geschillen commissie SCAG en het register RBCZ.

Desondanks kan het gebeuren dat er iets heeft plaatsgevonden waar u niet tevreden over bent. Graag horen wij dan van u, zodat wij in de gelegenheid zijn de oorzaak daarvan wegnemen. Zo kunnen we voorkomen dat wat u dwarszit, blijft voortduren of zich herhaalt. En helpen wij elkaar om de zorg te verbeteren.

Welke stappen kunt u zetten?

  • Praat hierover met uw therapeut. Dit kunt u zelf doen, of samen met een wettelijk vertegenwoordiger. U kunt uw vragen of bezwaren eventueel ook telefonisch of per e-mail voorleggen aan de therapeut. De therapeut kan meer informatie geven en/of de behandeling nogmaals uitleggen. Ook voor de therapeut is het belangrijk te weten dat er vragen zijn over de behandeling of dat er iets niet goed gegaan is.
  • Als u er samen niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging. De beroepsvereniging bespreekt met u de ontstane situatie en geeft aan welke mogelijkheden er zijn. Dit gesprek is vertrouwelijk. Wij respecteren uw privacy.
  • Wanneer u een klacht wilt indienen, kunt u het Klachteninformatieformulier invullen. Dit formulier is strikt vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt om de klachtenfunctionaris en/of de geschilleninstantie te informeren. In dit formulier kunt u uw gegevens invullen en de klacht omschrijven. - Nadat u het formulier op uw scherm (digitaal) ingevuld heeft kunt u het printen en in een gesloten enveloppe opsturen aan het secretariaat van het NVPA, postbus 351, 5400 AJ Uden. U kunt het ook opslaan en per email naar ons toesturen: klachten@nvpa.org NB: De datum van het formulier past zich automatisch aan als u het formulier print! - Alleen met uw toestemming sturen wij uw klacht vervolgens door naar de coördinator van de poule van onafhankelijke klachtenfunctionarissen. Dat zijn allen professionals met wie u uw klacht kunt bespreken en van wie u een advies krijgt wat te doen met uw klacht.